پیامک سرای محله :
هم محله ای های عزیز ، چنانچه تمایل دارید تا به صورت مستمر با سرای محله تهرانپارس غربی در ارتباط باشید ، کافیست با ارسال موارد زیر ، از اطلاعات کافی بهره مند گردید :
دریافت لیست کلاس ها : ارسال عدد 1
دریافت شهریه کلاس ها : ارسال عدد 2
دریافت برنامه های سرای محله : ارسال عدد 3
دریافت برنامه های تفریحی : ارسال عدد 4
پیگیری شکایات و انتقادات : ارسال نام و نام خانوادگی
پیامک : 30005513000551

Live Tabs
Live Tabs