آدرس سرای محله تهرانپارس غربی :

تهران - تهرانپارس - فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 شرقی - بین خیابان سجده ای شمالی و خیابان مظفری - پلاک 577 - سرای محله تهرانپارس غربی

آدرس خانه سلامت باقری :

تهران - تهرانپارس - اتوبان شهید باقری - کوچه 218 غربی - رو به روی مسجد امیرالمومنین (ع) - خانه سلامت شهید باقری

Live Tabs
Live Tabs