تلفن های تماس محله تهرانپارس غربی :

هم محله ای های عزیز ، جهت ارتباط با بخش های مختلف سرای محله تهرانپارس غربی می توانید ، با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید :

بخش مورد نظر

شماره تماس

مدیریت محله

77706373

شورایاری محله

77704115

خانه های 14 گانه سرای محله

77864020

خانه سلامت شهید باقری

77293744

خانه کودک

77296656

موسسه زبان انگلیسی شکوه

77865028

آموزش کامپیوتر سرای محله

77124346

موسسه فرهنگی و هنری کنکاش

77705465


Live Tabs
Live Tabs